Uroczystości pogrzebowe ś.p. Ks. Infułata Tadeusza Nowickiego - Słowo od Ks. Proboszcza Dariusza Kunickiego


Parafia / 11 marzec 2021
W tym tygodniu pożegnaliśmy ś.p. Ks. Infułata Tadeusza Nowickiego - wieloletniego Proboszcza naszej parafii i pierwszego Prepozyta Kapituły Grudziądzkiej. Przeżywaliśmy te dni w zrozumiałym smutku z powodu rozstania w doczesności, ale i z chrześcijańską nadzieją spotkania w wieczności.

 

W niedzielę, 7 marca 2021 roku Mszy św. rozpoczynającej uroczystości pogrzebowe przewodniczył Ks. Bp Andrzej Suski, a kazanie wygłosił Ks. Bp Józef Szamocki.

W poniedziałek, 8 marca 2021 roku Mszy św. p
ogrzebowej przewodniczył i wygłosił kazanie Ks. Bp Wiesław Śmigiel - Biskup Toruński.
 

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy począwszy od 3 marca 2021 roku trwali na modlitwie w intencji zmarłego. Zarówno tym, którzy modlili się indywidualnie w swoich domach, jak i tym, którzy przyszli do Bazyliki na modlitwę wspólnotową i osobistą. Dziękuję wszystkim, którzy jednoczyli się na modlitwie w czasie Mszy św. pogrzebowej za pośrednictwem transmisji internetowej oraz przybyłym na cmentarz farny. Dziękuję za złożone wieńce i kwiaty. Najserdeczniej dziękuję również wszystkim w jakikolwiek sposób zaangażowanym w organizację pogrzebu i jego przebieg, jak również wszystkim, którzy taką pomoc deklarowali. Dziękuję za wpisy do ksiąg kondolencyjnych i przekazywane na moje ręce kondolencje dla parafii.
 

Trwajmy nadal w modlitwie przy ś.p. Ks. Infułacie, w ten sposób najpiękniej i najowocniej okazując swój szacunek wobec niego oraz swoją wdzięczność za lata jego pięknej posługi pośród nas.
 

Ks. Proboszcz Dariusz Kunicki

GALERIA ZDJĘĆ: