BAZYLIKA KOLEGIACKA ŚW. MIKOŁAJA BPA W GRUDZIĄD 

Parafia Rzymsko- Katolicka p.w. Św. Mikołaja Bpa w Grudziądzu w związku z realizacją projektu pn. „Prace konserwatorskie przy kruchcie południowej kościoła p.w. św. Mikołaja Bpa w Grudziądzu – etap III” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków Województwa Kujawsko – Pomorskiego,  zaprasza złożenia oferty.

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest kontynuacja prac konserwatorskich obejmujących:

  1. Tynki zewnętrzne o powierzchni ogółem 5 003,62 dm2 w zakresie usunięcia ze ścian zewnętrznych wtórnych tynków cementowych, zabezpieczenia i uzupełnienia wypraw historycznych, odsalania muru, uzupełnienia spoin w wątku ceglanym, uzupełnienia / wykonania tynków zaprawą wapienno-trasową, scalenia kolorystycznego i malowania elewacji;
  2. Wątek ceglany o powierzchni ogółem 1 484,00 dm2 w zakresie oczyszczenia wątku ceglanego i odsolenia murów wewnętrznych oraz uzupełnienia spoin w wątku ceglanym.


Szczegółowe informacje zawarto w dokumentacji  poniżej:


OGŁOSZENIE


Parafia Rzymsko- Katolicka p.w. Św. Mikołaja Bpa w Grudziądzu w związku z realizacją projektu pn. „Prace konserwatorskie przy kruchcie południowej kościoła p.w. św. Mikołaja Bpa w Grudziądzu – etap III” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków Województwa Kujawsko – Pomorskiego,  informuje o rozstrzygnięciu postępowania.

Najwyższą ilość punktów 80 pkt w ustalonych przez Zamawiającego kryteriach oceny ofert otrzymała:
Firma Usługowo-Handlowa
ANIMAR Marzena Aniołowska
ul. Rapackiego 62
86-300 Grudziądz
 
UZASADNIENIE: Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i oferta jest najkorzystniejsza pod kątem przyjętych w postępowaniu kryteriów.