Uroczystości odpustowe ku czci św. Mikołaja Biskupa


Parafia / 6 grudzień 2022
We wtorek 6 grudnia obchodziliśmy dzień odpustu parafialnego. Główne uroczystości odpustowe pod przewodnictwem Ks. Bpa Wiesława Smigla z udziałem kapituły grudziądzkiej rozpoczęły się ingresem Księdza Biskupa do naszej bazyliki kolegiackiej. Następnie nastąpił obrzęd instalacji nowych kanoników, wspólna modlitwa brewiarzowa oraz uroczysta suma odpustowa.
GALERIA ZDJĘĆ: