Ogłoszenia Parafialne


XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA

17.10.2021 r.

 • Trwa miesiąc październik poświęcony szczególnie modlitwie różańcowej. Nabożeństwo różańcowe dla dzieci od poniedziałku do piątku o godz. 16.30, a dla dorosłych codziennie o godz. 17.30. W środy modlitwa różańcowa o 17.30 przed obrazem Matki Bożej Łaskawej, bez wystawienia Najświętszego Sakramentu. Różaniec odmawiany będzie także w kościele od poniedziałku do piątku o godz. 8.00, dla tych, którzy nie będą mogli przybyć na wieczorne nabożeństwo. Przypominamy, że za odmówienie pięciu dziesiątków różańca w kościele, publicznej kaplicy, rodzinie, wspólnocie zakonnej lub brackiej (nie tylko w październiku) można uzyskać odpust zupełny.
   
 • Dzisiaj na Mszy św. o godzinie 10.00 Słowo Boże wygłosi misjonarz O. Stanisław Lewandowski SVB i po Mszy św. zaprasza na koncert organowy w swoim wykonaniu. Tym razem organowe preludia eucharystyczne Mariana Sawy.
   
 • Dziś po Mszy św. o godz. 10.00 spotkanie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. Po Mszy św. o godz. 13.00 spotkanie dla młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania (uczniowie I klas szkół ponadpodstawowych). Natomiast o godz. 14.00 w salce katechetycznej odbędzie się kolejne spotkanie dla osób dorosłych pragnących przygotować się do sakramentu bierzmowania. 
   
 • Dzień 18 października to w Kościele wspomnienie św. Łukasza – patrona lekarzy. Jest to dzień modlitw w intencji pracowników Służby Zdrowia. W związku z tym, że nadal jesteśmy w stanie epidemii, pragniemy modlić się o jej ustanie oraz w intencji pracowników grudziądzkiej służby zdrowia zmagającym się z epidemią „na pierwszym froncie”. Niezwykle ważne byśmy otoczyli ich społecznym szacunkiem, uznaniem i wsparciem, oraz oczywiście nieustanną modlitwą. 
   
 • 18 października mija 20 rocznica śmierci bpa Jana Chrapka. Dlatego w przyszłą niedzielę 24 października na prośbę Centrum rehabilitacji jego imienia na Mszy św. o godz. 10.00 będziemy modlili się o radość wieczną dla niego. 
   
 • We wtorek 19 października sprawować będziemy Msze św. wotywne o św. Józefie i po Mszach św. modlić się będziemy przyzywając wstawiennictwa patrona tego roku.
   
 • W piątek 22 października obchodzimy uroczystość św. Jana Pawła II, patrona Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Za nawiedzenie naszej świątyni tego dnia można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Msze św. o godz. 7.00, 8.30 i 18.00. Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego nie obowiązuje nas w tym dniu post piątkowy.
   
 • W sobotę 23 października w Kościele św. Maksymilana Kolbego w Toruniu odbędzie się III Sympozjum Józefologiczne. Szczegółowy program znajdziemy na plakacie w gablocie. 
   
 • W przyszła niedzielę 24 października rozpoczyna się tydzień szczególnej modlitwy w intencji misji. Kolekta przeznaczona będzie na potrzeby misji. 
   
 • W biurze parafialnym przyjmujemy wypominki roczne za zmarłych, za których modlimy się w każdą niedzielę, przez cały rok począwszy od pierwszej niedzieli Adwentu, po Różańcu o godz. 8.00, a także przed Mszą św. o godz. 10.00. Przygotowane zostały też specjalne kartki do wypominek jednorazowych, dostępne w sklepiku, biurze parafialnym i w zakrystii i kruchcie. Kartki te, wypisane czytelnie (najlepiej drukowanymi literami), można składać w biurze i zakrystii. Od 2 do 6 listopada w Bazylice odmawiany będzie różaniec o godz.1715 w intencji zmarłych polecanych w wypominkach jednorazowych.
   
 • Biuro Radia Maryja w Grudziądzu organizuje wyjazd autokarem do Torunia na uroczystość związaną z kolejną rocznicą powstania radia. Wyjazd w sobotę 4 grudnia. Zapisywać się można w Biurze Radia Maryja w środy i soboty , w godzinach 10.00-12.00 oraz w kancelarii parafialnej. Dodatkowe informacje na plakacie w gablocie.
   
 • Zarząd parafialnego cmentarza uprzejmie informuje, że wzorem lat ubiegłych prowadzona będzie akcja ekologiczna „Znicz za liść”, polegająca na zbieraniu liści do osobnych kontenerów. Akcja będzie prowadzona w okresie od 20 do 29 października 2021 w godzinach od 10.00 do 17.00. Każda osoba zdająca worek z liśćmi do kontenera otrzyma kupon. Zbiór trzech kuponów upoważnia do odbioru jednego znicza. Znicze będzie można odebrać w biurze administracji Cmentarza parafialnego w godzinach jego urzędowania. Kontenery na liście wraz z obsługą ustawione będą na ul. Cmentarnej przy bramach św. Józefa. Worki na liście wydaje obsługa kontenerów.
   
 • Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta informuje, że wzorem lat ubiegłych, będzie rozprowadzać znicze na cmentarzu parafialnym (plac przy kostnicy). Dochód z akcji przeznaczony będzie na cele charytatywne. Akcja będzie trwała w dniach od 26 października do 3 listopada 2021 r.
   
 • Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Do nabycia jest tygodnik Niedziela i Misyjne Drogi.
   
 • W minionym tygodniu do wieczności odeszli:
  • Śp. Zygmunt Spychała
  • Śp. Elżbieta Więch
  • Śp. Kamil Wróblewski

    

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

10.10.2021 r.


SŁOWO BISKUPA TORUŃSKIEGO 
Z OKAZJI ROZPOCZYNAJĄCEGO SIĘ SYNODU
„KU KOŚCIOŁOWI SYNODALNEMU”

 
    Umiłowani w Chrystusie siostry i bracia,

    Kościół nieustannie wsłuchuje się w głos swoich członków oraz nasłuchuje głosu świata, by droga, którą kroczy i którą prowadzi ludzi do zbawienia stawała się drogą bezpieczną i dostępną dla każdego człowieka. Umiejętność słuchania jest nieodzownym elementem drogi wiary. Uczy nas tego sam Mistrz, nasz Pan Jezus Chrystus. Wielokrotnie zadawał swoim słuchaczom pytania i skłaniał ich do refleksji. Gdy dotarł ze swoimi uczniami pod Cezareę Filipową, prosił, by przedstawili Mu opinie na Jego temat, które usłyszeli od mieszkańców Ziemi Świętej (por. Mt 16, 13-20). Apostołowie skrupulatnie przedstawili zasłyszane opinie, nie wykluczając nawet tych najbardziej nieprawdopodobnych czy absurdalnych. Już w pierwszych latach ewangelizacyjnej misji Apostołów zwołano Sobór Jerozolimski, który po wysłuchaniu każdej ze stron podjął ważne decyzje dla rozwoju młodej wspólnoty chrześcijan (por. Dz 15, 1-35). 

    W takim duchu należy spojrzeć na Synod zwołany przez papieża Franciszka pod hasłem „Komunia, uczestnictwo, misja”, którego etap przygotowawczy odbędzie się we wszystkich diecezjach świata. To czas wsłuchiwania się w głos członków Kościoła oraz nasłuchiwania głosu świata, któremu mamy nieść Chrystusa. To wielka szansa budowania jedności między siostrami i braćmi w wierze oraz wrażliwości na tych, którzy żyją obok nas. Synod może pozwolić zarówno teraz, jak i w przyszłości reagować żywo na problemy ludzkie, realizować dzieło nowej ewangelizacji, duszpasterstwa, dialogu i docenić rolę wiernych świeckich, którzy, kierując się zmysłem wiary, wnoszą nieoceniony wkład w misję Kościoła.

    Wsłuchiwanie się w głos świata nie musi prowadzić do destrukcji wartości czy ich liberalizacji. Ufam, że Synod pozwoli na dostrzeżenie wielu aktualnych problemów, które w duchu objawionej Prawdy, którą jest sam Chrystus, będziemy mogli podjąć, by umocnić to, co słabe i ukazać drogę nawrócenia, miłości i pokoju. 

    Uroczysta inauguracja Synodu w naszej diecezji odbędzie się 17 października w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Toruniu. Wszystkich diecezjan proszę o modlitwę w intencji Synodu, aktywne włączenie się w jego przebieg i troskę o własne uświęcenie, byśmy mogli budować świat pełen Boga.
 
Z serca wszystkim błogosławię
Wasz biskup Wiesław


 
 • Uroczyste rozpoczęcie Synodu w Diecezji Toruńskiej będzie miało miejsce, w niedzielę 17 października Mszą św. o godz. 15:00 w Diecezjalnym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Toruniu. Zachęcamy do modlitwy za Synod.

  Modlitwa o owoce Synodu

  Stajemy przed Tobą, Duchu Święty, zgromadzeni w Imię Twoje. Z Tobą jedynie, który nas prowadzisz; zamieszkaj w naszych sercach, naucz nas drogi, którą mamy iść i jak mamy nią podążać. Jesteśmy słabi i grzeszni; nie dozwól, abyśmy wprowadzali nieład. Nie pozwól, by niewiedza sprowadziła nas na niewłaściwą drogę, albo stronniczość wpływała na nasze działania. Niech w Tobie odnajdziemy naszą jedność, abyśmy mogli razem podążać do życia wiecznego, i abyśmy nie zbaczali z drogi prawdy i tego, co jest słuszne. O to wszystko prosimy Ciebie, który działasz w każdym miejscu i czasie, w komunii Ojca i Syna, na wieki wieków. Amen.
   
 • Przeżywamy dziś w Kościele w Polsce XXI Dzień Papieski pod hasłem Nie lękajcie się! Przed kościołem zostanie przeprowadzona zbiórka ofiar do puszek na papieski fundusz Dzieło Nowego Tysiąclecia. Pieniądze ze zbiórek przeznaczone są na stypendia dla zdolnej i niezamożnej młodzieży z małych miejscowości.
   
 • Trwa miesiąc październik poświęcony szczególnie modlitwie różańcowej. Nabożeństwo różańcowe dla dzieci od poniedziałku do piątku o godz. 16.30, a dla dorosłych codziennie o godz. 17.30. W środy modlitwa różańcowa o 17.30 przed obrazem Matki Bożej Łaskawej, bez wystawienia Najświętszego Sakramentu. Różaniec odmawiany będzie także w kościele od poniedziałku do piątku o godz. 8.00, dla tych, którzy nie będą mogli przybyć na wieczorne nabożeństwo. Przypominamy, że za odmówienie pięciu dziesiątków różańca w kościele, publicznej kaplicy, rodzinie, wspólnocie zakonnej lub brackiej (nie tylko w październiku) można uzyskać odpust zupełny.
   
 • W środę 13 października nie będzie nabożeństwa różańcowego o godz. 17.30 z racji nabożeństwa fatimskiego, natomiast już o 17.45 odprawimy nowennę nieustającą. Tego dnia gorąco zapraszamy do wspólnej modlitwy w czasie ostatniego w tym roku nabożeństwa fatimskiego. O godz. 18.00 Msza św., a po Mszy św. procesja różańcowa i wystawienie Najświętszego Sakramentu. Maryja w Fatimie kierowała do wszystkich prośbę o odmawianie różańca i o czynienie pokuty. Niech rocznica kolejnych objawień Maryi w Fatimie, w obecnej sytuacji epidemii w jakiej znalazł się cały świat i nasza ojczyzna, będzie dla nas szczególnie wyjątkowym zaproszeniem do odpowiedzenia na prośbę Maryi. Odmawiajmy różaniec, czyńmy pokutę i ofiarujmy nasze małe umartwienia Panu Bogu w intencji nawrócenia grzeszników. 
   
 • W przyszłą niedzielę 17 października o godzinie 10.00 Słowo Boże wygłosi misjonarz O. Stanisław Lewandowski SVB i po Mszy św. zaprasza na koncert organowy w swoim wykonaniu. Tym razem organowe preludia eucharystyczne Mariana Sawy.
   
 • W niedzielę 17 października po Mszy św. o godz. 10.00 spotkanie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. Po Mszy św. o godz. 13.00 spotkanie dla młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania (uczniowie I klas szkół ponadpodstawowych). Natomiast o godz. 14.00 w salce katechetycznej odbędzie się kolejne spotkanie dla osób dorosłych pragnących przygotować się do sakramentu bierzmowania. 
   
 • W sobotę 23 października w Kościele św. Maksymilana Kolbego w Toruniu odbędzie się III Sympozjum Józefologiczne. Szczegółowy program znajdziemy na plakacie w gablocie. Jeśli ktoś jest zainteresowany wspólnym wyjazdem na sympozjum to prosimy o zgłoszenie się w kancelarii parafialnej do piątku 15 października. 
   
 • Biuro Radia Maryja w Grudziądzu organizuje wyjazd autokarem do Torunia na uroczystość związaną z kolejną rocznicą powstania radia. Wyjazd w sobotę 4 grudnia. Zapisywać się można w Biurze Radia Maryja oraz w kancelarii parafialnej.
   
 • Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Do nabycia jest tygodnik Niedziela i Misyjne Drogi. W sklepiku można nabyć kalendarze misyjne na rok 2022 w cenie 7 zł.
   
 • W minionym tygodniu do wieczności odeszli:
  • Śp. Zenobia Jaworska
  • Śp. Marcin Michalski
  • Śp. Zygmunt Spychała

 

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA

03.10.2021 r.

 • Kolekta tej niedzieli przeznaczona jest na potrzeby inwestycyjne parafii. Bóg zapłać za ofiary.
   
 • Trwa miesiąc październik poświęcony szczególnie modlitwie różańcowej. Nabożeństwo różańcowe dla dzieci od poniedziałku do piątku o godz. 16.30, a dla dorosłych codziennie o godz. 17.30. W środy modlitwa różańcowa o 17.30 przed obrazem Matki bożej Łaskawej, bez wystawienia Najświętszego Sakramentu. Różaniec odmawiany będzie także w kościele od poniedziałku do piątku o godz. 8.00, dla tych, którzy nie będą mogli przybyć na wieczorne nabożeństwo. Przypominamy, że za odmówienie pięciu dziesiątków różańca w kościele, publicznej kaplicy, rodzinie, wspólnocie zakonnej lub brackiej (nie tylko w październiku) można uzyskać odpust zupełny.
   
 • Ze względu na bierzmowanie w poniedziałek 4 października nie będzie modlitwy różańcowej o godz. 17.30. Tego dnia zapraszamy na różaniec o godz. 8.00.
   
 • Dzisiaj po Mszy św. o godz. 13.00 ostatnie spotkanie dla kandydatów do bierzmowania (uczniowie II klas szkół ponadpodstawowych) - spotkanie jest obowiązkowe! Młodzież przystąpi do sakramentu bierzmowania w poniedziałek 4 października o godz. 18.00. Obejmijmy naszą modlitwą kandydatów do bierzmowania i ich rodziny. Natomiast o godz. 14.00 w salce katechetycznej odbędzie się kolejne spotkanie dla osób dorosłych pragnących przygotować się do sakramentu bierzmowania. 
   
 • Dzisiaj o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie formacyjne róż różańcowych. Pół godziny przed spotkaniem całej wspólnoty różańcowej już o godz. 16.30 na spotkanie w kawiarence pod plebanią zapraszamy wszystkich zelatorów i ich zastępców. Natomiast bezpośrednio  po Mszy św. o godz. 18.00 zapraszamy do Bazyliki na dramat liturgiczny mówiący o błogosławionej śmierci św. Franciszka z Asyżu, tzw. Transitus. 
   
 • W poniedziałek 4 października Ks. Bp Andrzej Suski – Biskup Toruński Senior obchodzi rocznicę sakry biskupiej, natomiast Ks. Bp Józef Szamocki obchodzi swoje urodziny. Pamiętajmy o modlitwie w intencji naszych księży biskupów.
   
 • W środę 6 października w kawiarence pod plebanią po Mszy św. o godz. 18.00 odbędzie się spotkanie Bractwa św. Józefa. 
   
 • W pierwszy czwartek miesiąca 7 października zapraszamy na adoracje najświętszego sakramentu od godz. 17.00 a o 17.30 modlitwa różańcowa. W czasie adoracji możliwość spowiedzi świętej. Do przystąpienia do spowiedzi zapraszamy uczniów klas pierwszych szkół ponadpodstawowych, którzy rozpoczynają w tym roku przygotowanie do sakramentu bierzmowania.
   
 • W piątek 8 października na godz. 20.00 zapraszamy na Apel Maryjny przed obrazem Matki Bożej Łaskawej.
   
 • W sobotę 9 października o godz. 17.00 Franciszkański Zakon Świeckich zaprasza do wspólnej modlitwy za wstawiennictwem bł. Anieli Salawy.
   
 • Za tydzień w niedzielę, 10 października, przeżywać będziemy w Kościele w Polsce XXI Dzień Papieski pod hasłem Nie lękajcie się! Przed kościołem zostanie przeprowadzona zbiórka ofiar do puszek na papieski fundusz Dzieło Nowego Tysiąclecia. Pieniądze ze zbiórek przeznaczone są na stypendia dla zdolnej i niezamożnej młodzieży z małych miejscowości.
   
 • Od roku 1921 siostry Zmartwychwstanki są mieszkankami Grudziądza i posługują miejscowej ludności. Początkowo była to szwalnia w której uczyło się 30 dziewcząt, a następnie ochronka dla 150 dzieci. Kilka lat później miały siostry pod swoją opieką 3 ochronki, a w nich ponad 300 dzieci. Małych mieszkańców Grudziądza przybywało, a siostry dostosowywały nowe pomieszczenia, by zaopiekować się jak największą ilością maluchów. W latach przedwojennych siostry dostosowywały swoje apostolstwo do potrzeb ubogiego społeczeństwa i włączały się w pracę charytatywną. Utworzyły ochronkę na tzw. Maderze, gdzie zajmowały się dziećmi ubogiej ludności. Niestety wojna przerwała tę piękną pracę, a siostry musiały opuścić swój dom.
  Po wojnie Władze Polski Ludowej zabroniły siostrom nie tylko pracy wychowawczej, ale zabrały też lokal przedszkolny i przekazały Przedszkolu Państwowemu. Dopiero w 1977 r. zwrócono siostrom budynek, wymagał on jednak kapitalnego remontu. Długo jeszcze siostry marzyły i starały się o wznowienie pracy oświatowej. Po wielu trudach we wrześniu 1996 r. powstało upragnione przedszkole im. Dzieciątka Jezus i trwa do dziś. Liczy pięć oddziałów w których opiekujemy się ponad setką dzieci, zapewniając im wzrost w mądrości i łasce u Boga i ludzi.

  W tym momencie widać potrzebę i możliwości dalszego rozwoju. Siostry pragną  wybudować żłobek imienia Świętej Rodziny oraz objąć opieką kolejne czterdzieścioro dzieci. Przygotowania do tego dzieła podjęły w 2019 roku. Uzyskały w ramach dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego środki w kwocie 2 mln 400 tys. Do tego Zgromadzenie wniosło 400 tysięcy jako wkład własny. Czas pandemii Covid wstrzymał działania. W tym czasie koszty budowy wzrosły niemal o 50%. Dotychczas wybudowano fundamenty i mury.

  Obecnie koszt wybudowania całego kompleksu wraz z wyposażeniem wynosi 4 500 000zł, a brakuj  jeszcze 1 700 000zł. Siostry szukają różnych rozwiązań, by pozyskać środki potrzebne do ukończenia tego dzieła. Została uruchomiona zbiórka na stronie internetowej www.siepomaga.pl – prosząc społeczeństwo o wsparcie. Prosimy o pomoc oraz popularyzację zbiórki w swoich wspólnotach i środowiskach.

  Będzie to jedyny żłobek w naszej diecezji prowadzony przez siostry zakonne. Wierzymy, że dzieło to pomoże wspierać działania Kościoła i państwa w trosce o życie ludzkie i rozwój rodzin w naszym regionie. Dziełu błogosławi biskup toruński Wiesław Śmigiel, który zachęca wiernych do wsparcia budowy żłobka.
  Link do zbiórki - www.siepomaga.pl/siostryzlobekgrudziadz
   
 • Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Do nabycia jest tygodnik Niedziela i Misyjne Drogi. Dostępne jest jeszcze najnowsze wydanie Nowin parafialnych.
   
 • W minionym tygodniu do wieczności odeszli:
  • Śp. Czesław Kukawka
  • Śp. Andrzej Lewandowski
  • Śp. Piotr Orłowski
  • Śp. Jerzy Szydzik

    

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA

26.09.2021 r.

 • Dziś po Mszach świętych można złożyć ofiary do puszek na rzecz Grudziądzkiego Centrum Caritas. Bóg zapłać za złożone ofiary.
   
 • Spowiedź dla kandydatów do bierzmowania, rodziców, świadków i pozostałych członków rodziny w sobotę 2 października od godz. 17.00 do 18.00.  Ostatnie spotkanie dla kandydatów do bierzmowania (uczniowie II klas szkół ponadpodstawowych) w niedzielę 3 października po Mszy św. o godz. 13.00 - spotkanie jest obowiązkowe!  Młodzież przystąpi do sakramentu bierzmowania w poniedziałek 4 października o godz. 18.00. Obejmijmy naszą modlitwą kandydatów do bierzmowania i ich rodziny.
   
 • Dzisiaj, po zakończeniu Mszy św. o godz. 18.00, rozpoczną się w naszej wspólnocie parafialnej Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy. Zachęcamy wszystkich do udziału w spotkaniach rekolekcyjnych. Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy (REO) są propozycją dla każdego, kto: w swoim sercu przeżywa jakąś tęsknotę za Bogiem; dla każdego komu wydaje się, że nie zna Pana Boga lub zna Go za mało; dla każdego, komu wydaje się, że stracił sens swojego życia lub pogubił się w życiu; dla osób pobożnych, które dużo wiedzą, ale widzą u siebie potrzebę nawrócenia, pogłębienia wiary; dla osób, które rzadko chodzą do kościoła; dla osób mocno i słabo wierzących; dla osób poszukujących Boga. Rekolekcje są dla KAŻDEGO! Rekolekcje prowadzą do spotkania z Bogiem, który kocha, i do pogłębionej decyzji oddania swojego życia Chrystusowi jako Panu. Celem rekolekcji jest duchowe odrodzenie – doświadczenie spotkania z Bogiem, który działa w historii życia, z Jezusem, który przyszedł aby dać nowe życie i z Duchem Świętym, który pozwala doświadczyć miłości Boga. Udział w tych rekolekcjach to czas stawiania sobie pytań i szukania odpowiedzi na pytania: kim jest dla mnie Pan Bóg, co wynika dla mnie ze śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa, kim jest Duch Święty? Rekolekcje polegają na cotygodniowych spotkaniach (trwających około 1,5 godz.), w czasie których głoszona jest katecheza, odbywa się spotkanie w grupach dzielenia, uczestnicy otrzymują teksty Pisma Świętego do osobistego rozważania w trakcie tygodnia. REO odbywają się w naszej parafii już kolejny raz. Świadectwa z poprzednich rekolekcji można znaleźć na stronie internetowej naszej Bazyliki w zakładce „Odnowa w Duchu Świętym”. Udział w rekolekcjach nie zobowiązuje do przynależności do Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym. Pan Bóg pragnie głębiej wchodzić w Twoje życie i je przemieniać, ukazywać Ci swoją miłość. REO są przeżywane w miejscu zamieszkania, wplecione w Twoją codzienność, stają się czasem łaski, czasem przypomnienia i pogłębienia podstawowych prawd wiary, czasem odnowienia osobowej relacji z Bogiem i odkrywania Jego obecności w wydarzeniach życia. Czas rekolekcji jest przybliżaniem się do Boga przez Słowo Boże, katechezy, dzielenie się w małych grupach, wspólną modlitwę. W celu uzyskania bliższych informacji prosimy kontaktować się z członkami wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym lub ks. Arturem.
   
 • W czwartek 30 września o godz. 18.00 sprawowana będzie Msza św. dziękczynna za pielgrzymkę do Kalisza, Częstochowy i Gidel. Zapraszamy wszystkich pielgrzymów.
   
 • W piątek rozpoczyna się miesiąc październik poświęcony szczególnie modlitwie różańcowej. Nabożeństwo różańcowe dla dzieci od poniedziałku do piątku o godz. 16.30, a dla dorosłych codziennie o godz. 17.30. Różaniec odmawiany będzie także w kościele od poniedziałku do piątku o godz. 8.00, dla tych, którzy nie będą mogli przybyć na wieczorne nabożeństwo. Przypominamy, że za odmówienie pięciu dziesiątków różańca w kościele, publicznej kaplicy, rodzinie, wspólnocie zakonnej lub brackiej (nie tylko w październiku) można uzyskać odpust zupełny.
   
 • W pierwszy piątek miesiąca 1 października spowiedź dla dzieci od godz. 15.30  i  o godz. 16.30 pierwsze w tym roku nabożeństwo różańcowe dla dzieci a po nim obrzęd Komunii Świętej. W tym dniu ks. Proboszcz odwiedzi chorych z posługą sakramentalną od godz. 9.00 .
   
 • W pierwszą sobotę miesiąca, 2 października, o godz. 8.30 sprawowana będzie Msza św. z aktem zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi, a po niej nabożeństwo pierwszosobotnie. Od godz. 9.00 ks. Marcin i ks. Artur odwiedzą chorych z posługą sakramentalną. 
  Tego dnia kolejny Męski Różaniec: o godz. 11.00 Msza św.; w kościele Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny, a po niej modlitwa różańcowa przy pomniku 10 pomordowanych mieszkańców Grudziądza w 1939 r., przy ul. Piłsudskiego.
   
 • Za tydzień w niedzielę 3 października o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie formacyjne róż różańcowych. Pół godziny przed spotkaniem całej wspólnoty różańcowej  już o godz. 16.30 na spotkanie w kawiarence pod plebanią zapraszamy wszystkich zelatorów i ich zastępców. Natomiast bezpośrednio  po Mszy św. o godz. 18.00 zapraszamy do Bazyliki na dramat liturgiczny mówiący o błogosławionej śmierci św. Franciszka z Asyżu, tzw. Transitus. Kolekta tej niedzieli przeznaczona będzie na potrzeby inwestycyjne parafii.
   
 • Za tydzień w niedzielę 3 października o godz. 14.00 w salce katechetycznej odbędzie się kolejne spotkanie dla osób dorosłych pragnących przygotować się do sakramentu bierzmowania.
   
 • Diecezjalny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy zaprasza małżeństwa pragnące podjąć się rodzicielstwa adopcyjnego, rodziny adopcyjne i naturalne potrzebujące pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także kobiety w ciąży potrzebujące wsparcia, do zgłaszania się do Diecezjalnego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Toruniu, które mieści się w Centrum Dialogu przy Placu Bł. Ks. S.W. Frelichowskiego 1. Dane kontaktowe można znaleźć na plakacie. 
   
 • Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Do nabycia jest tygodnik Niedziela i Misyjne Drogi, oraz najnowsze wydanie Nowin parafialnych.